U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Klimaatbewust wonen en leven in Leuven

Leuven heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2030. Om dat te bereiken willen we begrijpen hoe jij vandaag staat tegenover klimaatbewuste woonkeuzes. In deze enquête zullen we een aantal vragen stellen over je persoonlijke situatie en houding tegenover woonkeuzes.

Deze bevraging duurt 10 minuten om in te vullen. Ze is volledig anoniem en kan niet teruggeleid worden tot jou als individu, tenzij je op het einde vrijwillig persoonlijke gegevens opgeeft, die overigens niet verder verspreid zullen worden en enkel gebruikt zullen worden voor analytische doeleinden in dit onderzoek.

(Indien je nog vragen of opmerking hebt over dit onderzoek kan je contact opnemen via: yannick.dujardin@ehb.be)

 

We bedanken je alvast voor je deelname!

Open Time kenniscentrum - Erasmushogeschool Brussel & Leuven 2030

Met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij

 

 

INFORMED CONSENT: We behandelen jouw antwoorden met grote zorg, respect voor privacy en volgen de actuele ethische richtlijnen. Hieronder vind je een overzicht van de ethische maatregelen die wij treffen. Als je hiermee akkoord gaat, kan je starten met het invullen van de vragenlijst.
Ik verklaar dat ik

(1) de uitleg over de aard van de vragen en de taken die tijdens dit onderzoek zullen worden aangeboden, heb gekregen en dat mij de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen;
(2) totaal uit vrije wil deelneem aan het wetenschappelijk onderzoek;
(3) de toestemming geef aan de onderzoekers om mijn resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren en te verwerken en anoniem te rapporteren;
(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden;
(5) weet dat niet deelnemen of mijn deelname aan het onderzoek stopzetten op geen enkele manier negatieve gevolgen heeft voor mij;
(6) weet dat ik op aanvraag (via e-mail naar yannick.dujardin@ehb.be) een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen nadat de studie is afgerond en de resultaten bekend zijn;
(7) toestemming geef dat mijn data gebruikt wordt voor verdere analyse na volledige anonimisering.

Door het inzenden van een ingevulde vragenlijst verklaar je je voldoende geïnformeerd over dit onderzoek.
Er zijn 21 vragen in deze enquête.